3 Winkels Professioneel Advies

Wat is de Valumat bijdrage ?

In de categorie Bestelinformatie

Samen helpen we het milieu
Recycleer je oude matras

Voor de consument

Consumenten kunnen gratis hun afgedankte matrassen kwijt op de recyclageparken. Valumat heeft met de intercommunales en gemeenten die de recyclageparken uitbaten afspraken gemaakt voor de financiering van de opslag, het transport en de verwerking van oude matrassen.

Zij kunnen ook gratis terecht bij eindverkopers die op vrijwillige basis oude matrassen inzamelen van klanten die bij hen een nieuwe matras aankopen.

Sinds 1 januari 2021 is er bij de aankoop van een matras of matrastopper een verplichte bijdrage te betalen.

Waarvoor dienen de milieubijdragen?

Een belangrijk deel van de bijdragen dient om de kosten te vergoeden van het gebruik van de recyclageparken, het transport en verwerking van afgedankte matrassen. Valumat vergoedt de eindverkopers voor de vrijwillige inzameling en de professionele markt voor inzameling via een gehomologeerde inzamelaar.
Naast de werkingskosten voorziet Valumat ook een budget voor onderzoek en ontwikkeling naar een makkelijk ontmantelbare en recycleerbare matras.


In dit filmpje krijgt u meer uitleg over Valumat.

SLEEP INN neemt gratis uw oude matras mee bij de aankoop van een nieuwe matras.

Naar het overzicht van de veelgestelde vragen